Kiedy przyda się współpraca z doradcą podatkowym?

Nie wszystkie przedsiębiorstwa korzystają z pomocy doradców podatkowych. To rozwiązanie warto jednak wziąć pod uwagę, jeżeli planujemy dalszy rozwój firmy i poszerzanie obszarów działalności. W jakich sytuacjach wsparcie doradcy może się okazać szczególnie cenne?

Doradztwo podatkowe – klucz do sukcesu firmy

Potrzeba rozliczeń podatkowych w kontekście działalności przedsiębiorstwa nie zależy w żaden sposób od jego wielkości. Doradztwo podatkowe to dziedzina Pwc, z której swobodnie mogą czerpać i właściciele ogromnych firm, i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Podstawą staje się tu pytanie: w co będzie można zainwestować czas zaoszczędzony dzięki pomocy doradcy podatkowego? Trudno chyba byłoby znaleźć przedsiębiorcę, który nie pokusi się o przynajmniej kilka obiecujących odpowiedzi.

Ale usługi doradcy podatkowego to nie tylko sposób, by swoją energię skoncentrować na sprawach, na których znamy się o wiele lepiej. To także najpewniejsza metoda, by uniknąć kłopotów prawnych i finansowych, które mogłyby postawić firmę w niepewnej sytuacji. Dobry doradca podatkowy zabezpieczy w rzetelny sposób interesy firmy, a jego doświadczenie w radzeniu sobie z różnymi zawiłościami prawnymi sprawi, że będzie też w stanie podsunąć właścicielowi przyszłościowe, korzystne rozwiązania.

Czy nie lepiej samodzielnie kontrolować podatki?

Właściciele niedawno założonych firm, którzy całą swoją energię poświęcają na wybicie się spośród rynkowej konkurencji, nierzadko operują także w obrębie ściśle ograniczonego budżetu. Finanse młodej, jednoosobowej firmy bądź niewielkiej spółki z trudnością znoszą dodatkowe obciążenia, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje, by księgowością firmy zająć się samodzielnie.

Nie jest to jednak najlepszy wybór. Specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego codziennie spotykają się w swojej pracy z sytuacjami, w którym ich zadaniem staje się naprawienie poważnych błędów podatkowych, popełnionych przez niedoświadczonych amatorów. By taka sytuacja nie powstała w przedsiębiorstwie, konieczna jest zdolność do obiektywnej oceny własnych możliwości, mocnych i słabych stron. Właściciel firmy nie musi zostać ekspertem podatkowym – wystarczy, że znajdzie eksperta, któremu będzie mógł zaufać!

Ceny transferowe dla laika

FinTech jest to jedne z sektorów gospodarki , z który spotykamy się w branży finansowej. Firmy należące do tego sektoru najczęściej ,swoje usługi sprzedają za pomocą internetu. Aby móc należeć do tej branży, potrzebne jest wysokie zaawansowanie technologiczne, które umożliwia dostarczenie lub tworzenie nowych usług finansowych. Rozwiązania te są korzystne dla obu stron za równo dla konsumentów ,jak i producentów. Ceny transferowe tłumacząc na język zrozumiały dla każdego to cena stosowana w wymianie pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w ramach jednej grupy kapitałowej. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami powiązanymi, należą do nich przepływ towarów pomiędzy różnymi firmami trudniącymi się w handlu. do następnej z ważnych grup tego procesu należą różnorakie świadczenia usług dla osób fizycznych oraz prawnych. Ceny transferowe stosowane w tych transakcjach mogą mieć decydujący wpływ na ostateczną wysokość zysków lub strat – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html . A ostatecznie ,także na konkurencyjność grupy wobec innych przedsiębiorstw na rynku lokalnym , krajowym a nawet międzynarodowym.

Wymiana w gałęzi finansowej nie należy do rzeczy z którymi typowy „kowalski” , może sobie w łatwy sposób poradzić .Trudności te często ,są spowodowane obowiązkową znajomością wysoko wyspecjalizowanego języka i tonu, co przeszkadza w odnalezieniu się nowych osób w tej konkretnej branży . Podstawą dobrego i trwałego zaistnienia w internecie jest dobrze przygotowana kampania ,aby zaprezentować się przed potencjalnymi klientami , należy umieścić w niej szczegółowy i zarazem wyczerpujący cel naszej firmy oraz nasze dążenia w rozwijaniu jej. Nieważne =, czy kierujesz kampanię do przedsiębiorców, czy klientów indywidualnych, nikt z nich nawet nie spojrzy na , wypełnione poważnym słowem reklamy .Ostatnie ankiety i sprawdzania rynkowe pokazały ,że klient średnio skupia swoją uwagę zaledwie przez 30 sekund , więc naszym obowiązkiem jest czas ten dobrze wykorzystać , aby nie stracić szansy na pozyskanie klienta.podstawą sukcesu jest wyczucie chwili oraz szczypta humoru . Dlatego ,że klienci chętniej nawiązują współpracę z firmami, które przekazują identyczne treści co ich ulubieńcy.

Jak przeprowadzić skuteczne IPO?

Wejście na giełdę papierów wartościowych wiąże się z koniecznością przygotowania IPO, czyli pierwszej oferty publicznej. Decyzja o wprowadzeniu spółki na giełdę jest podejmowana zazwyczaj z dwóch powodów. Pierwszym jest chęć pozyskania w ten sposób kapitału na rozwój firmy. Drugi powód to podniesienie wartości i prestiżu firmy, który zazwyczaj również wiąże się z większymi zyskami. O udanym IPO z www.pwc.pl możemy mówić wtedy, gdy uda się pozyskać jak największe zainteresowanie inwestorów, gdy sprzedamy zakładaną liczbę akcji i gdy cena naszych akcji będzie rosnąć. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w prawidłowy sposób przygotujemy stosowne informacje dla naszych inwestorów, a także odpowiedni sposób rozreklamujemy fakt wprowadzenia firmy na giełdę.

Przestrzeganie wszelkich procedur

Upublicznienie na giełdzie pierwszej oferty publicznej jest możliwe jedynie wtedy, gdy zostanie ona zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z tym, należy przygotować stosowne dokumenty na oficjalnych formularzach i przestrzegać terminów ich złożenia. Prospekt emisyjny określa warunki zakupu papierów wartościowych, które chcemy wyemitować i jest to najważniejszy dokument od którego zależy zgoda na emisję naszych akcji. Musimy jednak pamiętać, że Zarząd Giełdy bierze pod uwagę również inne czynniki. Sprawdza doświadczenie i kwalifikacje zarządu firmy, określa perspektywy rozwoju spółki wraz z uwzględnieniem finansowania, które chcemy pozyskać m.in. dzięki sprzedaży papierów wartościowych, bardzo dokładnie jest też sprawdzana sytuacja finansowa. Wszystko to musi być przeanalizowane, by zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji.

Marketing jeszcze przed pierwszą ofertą publiczną

Powyższe informacje mają również ogromne znaczenia dla samych inwestorów, dlatego jeszcze przed pierwszą ofertą publiczną należy je im przedstawić. Jest to ważny element kampanii marketingowej, która jest konieczna, by pozyskać inwestorów. Warto również pozyskać opinie od autorytetów ze środowiska finansowego, które z pewnością mają znaczenie podczas podejmowania decyzji przez potencjalnych inwestorów. Należy organizować dla nich roadshow, by móc odpowiedzieć na ich pytania i rozwiać wątpliwości. Istotną kwestią jest też wybór odpowiedniego czasu dla naszego debiutu na giełdzie. Najlepszy jest moment, gdy branża w której działamy cieszy się powszechnym uznaniem i zainteresowaniem.