Zbiór przepisów regulujący najbardziej istotne sprawy dotyczące budowy oraz procedur pozyskiwania pozwoleń na budowę nazywane jest prawem budowlanym. To ustawa odnosząca się do ochrony zdrowia oraz życia budowlańców i mieszkańców. Dzięki tej ustawie można ograniczyć prawdopodobieństwo występowania katastrof budowlanych i wypadków na placu budowy. Co znajduje się w prawie budowlanym?

Czym jest prawo budowlane? Kiedy zostało wprowadzone w Polsce?

Głównym zadaniem prawa budowlanego jest regulacja branży budowlanej, modernizacyjnej i eksploatacyjnej budynków. W ustawie zawarto wymogi, procedury, prawa i obowiązki stron w budowlanym procesie. W Polsce wprowadzono prawo budowlane po zakończeniu drugiej wojny światowej w 1946 roku. Celem wprowadzenia była odbudowa infrastruktury, która została zniszczona podczas bombardowań. Aktualnie kluczowym dokumentem, który reguluje sferę budowlaną w kraju, jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku- prawo budowlane.

Co zawarte jest w prawie budowlanym?

W prawie budowlanym znajduje się jedenaście rozdziałów regulujących wiele istotnych kwestii, które dotyczą branży budowlanej. Odnoszą się do

  • przepisów ogólnych,
  • praw i obowiązków stron procesu budowlanego,
  • katastrof budowlanych,
  • utrzymania budynków,
  • warunków oddawania budynków do użytku,
  • przepisów karnych,
  • zawodowej odpowiedzialności w budownictwie,
  • przepisów końcowych i przejściowych.

Poza tym prawo budowlane odnosi się do kwestii organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ustawa określa warunki postępowania, które poprzedza rozpoczęcie prac budowlanych. Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące prawa budowlanego, warto zgłosić się do odpowiedniej kancelarii prawnej JDP-LAW.pl.