Logistyka magazynowa odnosi się do fizycznego przepływu produktów podczas przyjmowania i wysyłania, a także do danych związanych z tym przepływem, takich jak czas realizacji zamówienia lub informacje o produkcie. Produkt przyjmowany do magazynu musi być składowany w strefie odkładania i przenoszony do miejsca składowania, gdy zostanie ono przydzielone. Po otrzymaniu zamówienia sprzedaży produkty muszą zostać zlokalizowane w magazynie i wysłane do konsumenta. Tak wygląda fizyczny przepływ towarów.

Logistyka magazynowa

logistyka i magazynyAby zdefiniować logistykę magazynową, musimy najpierw zrozumieć znaczenie samej logistyki. W najprostszym ujęciu logistykę można zdefiniować jako szczegółowe planowanie, organizację, zarządzanie i realizację złożonych operacji. W wielu branżach, w tym w magazynach, logistyka obejmuje również przepływ zarówno dóbr fizycznych, jak i informacji. Logistyka magazynowa obejmuje zatem wszystkie zróżnicowane, złożone czynniki – organizację, ruchy i zarządzanie – zaangażowane w magazynowanie. Obejmuje to przepływ (wysyłka i odbiór) zapasów fizycznych, jak również bardziej abstrakcyjnych dóbr, w tym informacji i czasu. Logistyka magazynowa może również obejmować wszystko, od kontroli szkodników w magazynie, do obsługi uszkodzonych towarów, do polityki bezpieczeństwa, do zarządzania zasobami ludzkimi, do zwrotów klientów. Innymi słowy, logistyka magazynowa obejmuje wszystkie zasady, procedury i narzędzia organizacyjne niezbędne do utrzymania płynności operacji magazynowych. Warto skorzystać z firmy zewnętrznej dla której profesjonalna logistyka magazynowa to codzienność, co sprawia że mamy pewność jakości.

Logistyka a łańcuch dostaw

Są to podobne terminy, więc omówmy czym się różnią. Łańcuch dostaw odnosi się do całego procesu przekształcania surowca w gotowy produkt i dostarczania go do klienta. Logistyka to szczegółowa organizacja i realizacja złożonej operacji, która pomaga przemieszczać dobra materialne i niematerialne przez cały łańcuch dostaw. Przykładem logistyki może być używanie regałów i pojemników do przechowywania przedmiotów w magazynie. Regały to wysokie półki bardzo powszechnie stosowane w magazynach, a kosze to indywidualne przestrzenie w obrębie regałów. Przypisując przedmioty do tych regałów i pojemników, zaoszczędzisz na powierzchni, a pracownicy magazynu będą mogli zlokalizować produkt na podstawie lokalizacji pojemnika lub regału.