Opłaty za różne produkty i usługi stale rosną. Nie inaczej jest z podatkami. Dzisiaj powiemy o podatkach, które płacimy za nieruchomości. Każdy właściciel domu lub mieszkania na początku roku otrzymuje informację dotyczącą wysokości podatku. W zależności od tego, ile posiadasz nieruchomości, obliczana jest wysokość podatku, który należy zapłacić.

Jaki podatek od nieruchomości zapłacisz?

Na początek trzeba powiedzieć, że opłaty za nieruchomości są inne w poszczególnych miastach. Nie ma więc uniwersalnej stawki, ale naliczana jest ona indywidualnie dla każdego. Podatek od nieruchomości płacą nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne i spółki. Jeżeli jesteś współwłaścicielem nieruchomości, również spoczywa na Tobie obowiązek opłacenia podatku. Wielkość zobowiązania zależy od udziału w prawie własności. Opodatkowaniem objęta jest nieruchomość i grunt, który do niej należy. Im większa powierzchnia działki, na której stoi dom, tym większy podatek do zapłacenia. Najczęściej jednak koszty nie są na tyle wysokie, aby właściciele nieruchomości bardzo odczuwali je w domowym budżecie. Budynki gospodarcze, które są na działce również podlegają opodatkowaniu jednak jeśli ich wysokość jest niższa niż 1,4 m nie nalicza się opłat. Szczegółowe informacje można znaleźć na tej stronie.

Stosowna deklaracja właściciela nieruchomości

A kto ustala wysokość podatku od nieruchomości skoro powiedzieliśmy już, że w różnych miastach może on być inny? Decyzyjny jest tutaj organ podatkowy – na przykład wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Trzeba jednak powiedzieć, że to podatnik składa deklarację do stosownego urzędu i na jej podstawie naliczana jest wysokość podatku. Zobowiązanie można spłacić w ratach lub jednorazowo. Aby nie dochodziło do dużych rozbieżności, Minister finansów każdego roku publikuje maksymalne stawki podatków od nieruchomości i nie można ich przekraczać. 

Warto też wspomnieć, że jeśli wydzielasz pomieszczenie do prowadzenia działalności gospodarczej, stawka podatku wzrasta. Jeśli jednak pomieszczenie jest wykorzystywane również do celów prywatnych to stawka podatkowa obowiązuje tak, jak dla lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym. Jeśli szukasz dodatkowych informacji, najlepiej będzie skontaktować się z pracownikiem odpowiedniego wydziału. Najczęściej jest to urząd miasta lub gminy. Możemy też sporo się dowiedzieć ze strony internetowej urzędu.