Firmy zajmujące się obsługą celną mają za zadanie wsparcie klienta w procesie oclenia oraz opodatkowania towarów, a także ułatwienie szybkiego i bezproblemowego przeprowadzenia tego procesu. Obecnie w usługach tego typu firm znajduje się coraz więcej różnych działań na rzecz klienta.

Obsługa celna – logistyka transportu

Firmy zajmujące się obsługą celną obecnie oferują coraz szerszy wachlarz usług związanych z logistyka towaru klienta. Za pośrednictwem takich firm można nie tylko sprowadzić towar na teren Unii Europejskiej, ale również zamagazynować go w ich własnych punktach, a także z pomocą obsługi celnej rozdystrybuować go do punktów.

agencja celna

Tak szeroki wachlarz usług sprawia, że sprowadzanie towaru jest dużo łatwiejsze i nie zajmuje przedsiębiorcom tyle czasu co kiedyś.

Agencja celna – celnik a agent celny

Często pojęcie celnika i agenta celnego bywa uważane za synonimy, jednak tak nie jest. Agentem celnym jest osoba zatrudniona w agencji celnej, zajmująca się przeprowadzaniem oclenia towaru w imieniu klienta firmy jako pośrednik-specjalista.

Celnik natomiast to osoba piastująca stanowisko w państwowym urzędzie zajmującym się nakładaniem ceł na towary spoza Unii.

Czym jest skład celny?

Skład celny jest miejscem, w którym można przechowywać sprowadzone spoza Unii Europejskiej towary bez ponoszenia cła oraz podatków. Towary te nie są dostępne dla przedsiębiorcy do dystrybucji lub użycia, dlatego może odsunąć w czasie opłaty za nie.