Rodzaj transportu jest integralną częścią handlu międzynarodowego i systemu planowania. Ważne jest, aby ładunek przewożony przez granice międzynarodowe w ramach importu – eksportu był opłacalny i metodyczny. Transport drogowy towarów odbywa się zwykle w czterech trybach, jeśli chodzi o handel międzynarodowy, tj. koleją, drogą, powietrzem i morzem.

Rodzaj transportu

organizacja transportu

Optymalny rodzaj transportu dla operacji eksportu-importu zależy od wielu czynników, takich jak: wielkość, waga, wartość i rodzaj transportowanych towarów, kraj przeznaczenia i obowiązujące w nim przepisy, okres, w którym towary powinny dotrzeć do miejsca przeznaczenia, i wiele innych specjalnych wymagań dotyczących transportu wrażliwych przedmiotów. Po podjęciu decyzji importer lub eksporter mogą sami poradzić sobie z logistyką lub przeprowadzić ją przy pomocy spedytora.

Różne rodzaje transportu

Podstawowe rodzaje transportu w handlu import-eksport to transport morski, powietrzny i lądowy. Każdy rodzaj transportu ma swoje wady i zalety, a wybór sposobu zależy całkowicie od stron zaangażowanych, co pomaga zachować równowagę między kosztem, czasem i usługą. Organizacja transportu obejmuje niekiedy więcej niż jeden środek komunikacyjny.

Spedycja – jak wybrać najlepszy rodzaj transportu?

Gdy przesyłka jest przewożona przez sieć dróg w celu dotarcia do miejsca przeznaczenia, uznaje się to za transport drogowy. W ten sposób towary mogą być przewożone transportem drogowym przez granice bez nagromadzenia procedur formalnych. Towary przewożone na średnich i długich dystansach można przewozić koleją. Transport kolejowy jest optymalny do przewożenia dużych ciężkich towarów takich jak cement, węgiel, nawozy, ruda żelaza itp. Wymagają one krótszego okresu niż transport ładunków drogą morską.