Wejście na giełdę papierów wartościowych wiąże się z koniecznością przygotowania IPO, czyli pierwszej oferty publicznej. Decyzja o wprowadzeniu spółki na giełdę jest podejmowana zazwyczaj z dwóch powodów. Pierwszym jest chęć pozyskania w ten sposób kapitału na rozwój firmy. Drugi powód to podniesienie wartości i prestiżu firmy, który zazwyczaj również wiąże się z większymi zyskami. O udanym IPO z www.pwc.pl możemy mówić wtedy, gdy uda się pozyskać jak największe zainteresowanie inwestorów, gdy sprzedamy zakładaną liczbę akcji i gdy cena naszych akcji będzie rosnąć. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w prawidłowy sposób przygotujemy stosowne informacje dla naszych inwestorów, a także odpowiedni sposób rozreklamujemy fakt wprowadzenia firmy na giełdę.

Przestrzeganie wszelkich procedur

Upublicznienie na giełdzie pierwszej oferty publicznej jest możliwe jedynie wtedy, gdy zostanie ona zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z tym, należy przygotować stosowne dokumenty na oficjalnych formularzach i przestrzegać terminów ich złożenia. Prospekt emisyjny określa warunki zakupu papierów wartościowych, które chcemy wyemitować i jest to najważniejszy dokument od którego zależy zgoda na emisję naszych akcji. Musimy jednak pamiętać, że Zarząd Giełdy bierze pod uwagę również inne czynniki. Sprawdza doświadczenie i kwalifikacje zarządu firmy, określa perspektywy rozwoju spółki wraz z uwzględnieniem finansowania, które chcemy pozyskać m.in. dzięki sprzedaży papierów wartościowych, bardzo dokładnie jest też sprawdzana sytuacja finansowa. Wszystko to musi być przeanalizowane, by zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji.

Marketing jeszcze przed pierwszą ofertą publiczną

Powyższe informacje mają również ogromne znaczenia dla samych inwestorów, dlatego jeszcze przed pierwszą ofertą publiczną należy je im przedstawić. Jest to ważny element kampanii marketingowej, która jest konieczna, by pozyskać inwestorów. Warto również pozyskać opinie od autorytetów ze środowiska finansowego, które z pewnością mają znaczenie podczas podejmowania decyzji przez potencjalnych inwestorów. Należy organizować dla nich roadshow, by móc odpowiedzieć na ich pytania i rozwiać wątpliwości. Istotną kwestią jest też wybór odpowiedniego czasu dla naszego debiutu na giełdzie. Najlepszy jest moment, gdy branża w której działamy cieszy się powszechnym uznaniem i zainteresowaniem.