wynajem pracownikówAgencje pracy tymczasowej, które zajmują się wyszukiwaniem pracowników sezonowo-okresowych, ściśle współpracują z przedsiębiorcami, ponieważ jest to dla nich duże ułatwienie. Wynajem pracowników z jednej strony pozwala na rozbudowywanie potencjału personalnego, z drugiej natomiast zapewnia możliwość zatrudnienia specjalistów i wykwalifikowanych robotników.

Rozszerzanie potencjału osobowego a zalety wynajmu pracowników

W sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zatrudnienia sezonowych pracowników, z pomocą każdemu przedsiębiorcy przyjdą profesjonalne agencje pracy tymczasowej. W celu pozyskania pracowników wystarczy złożyć zapotrzebowanie, a z pewnością zlecenie zostanie zrealizowane w ramach wynajmu.

Pracownicy z Ukrainy a korzyści płynące z legalnego zatrudnienia

Tym pracownikom z Ukrainy, którzy nie tylko przejdą z pozytywnym skutkiem proces rekrutacyjny, ale także spełniają stawiane im wymagania, przysługuje szereg praw. Należą do nich między innymi:

  • Prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a liczba dni jest uzależniona od przepracowanych miesięcy bądź lat,
  • Prawo do otrzymania wypowiedzenia w przypadku zwolnienia z pracy,
  • Otrzymanie umowy o pracę, która daje uprawnienia do nabycia wszelkiego rodzaju świadczeń pracowniczych,
  • Prawo do wykorzystania urlopu okolicznościowego w liczbie dwóch dni z tytułu chociażby urodzenia się dziecka czy ślubu pracownika,
  • Posiadanie statusu pełnoprawnego pracownika.